اسانس موز (طعم دهنده)
banana essential oil
۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آفلاتوکسین (Aflatoxin )
Aflatoxin
۴۰,۸۵۰,۰۰۰ تومان
رایسین | رایسن (Ricin )
Ricin
۵۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان
مایتوتوکسین (Maitotoxin)
Maitotoxin
۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
اسانس آدامس خرسی اسانس خوشبو کننده هوا آدامس خرسی (Bear Gum)
Bear Gum essential oil
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
کدئین فسفات
codeine
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کلرید قلع Tin(II) chloride
Tin(II) chloride
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
Thallium (تالیم)
Thallium
۵۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دیکلونین هیدروکلراید | پودر دیکلونین
Dyclonine hydrochloride
۲۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
پودر استامینوفن (پاراستامول)
Paracetamol
۱۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
لیدوکایین پودری | لیدوکائین هیدروکلراید | لیدوکائین بیس
۲۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
باتراکوتوکسین
Batrachotoxin
۵۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آکونیتین
Aconitine
۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
سفالکسین
Cephalexin
۳۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
فنانترولین
1,10-Phenanthroline
۱۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دی‌ اتیل‌ استیل بسترول
Diethylstilbestrol
۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تترا اتیل سرب
Tetraethyllead
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هیالورونیک اسید / HA
Hyaluronic Acid
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان