باتراکوتوکسین
۳۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
آکونیتین
Aconitine
۲۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان
سفالکسین
Cephalexin
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فنانترولین
1,10-Phenanthroline
۱۹,۷۵۰,۰۰۰ تومان
دی‌ اتیل‌ استیل بسترول
Diethylstilbestrol
۱۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان
تترا اتیل سرب
Tetraethyllead
۱۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
هیالورونیک اسید / HA
Hyaluronic Acid
۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۱۲ / کوبالامین
Vitamin B12 / Cobalamin
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۱۱ / هیدروکسی / ویتامین O
Vitamin B11 / O / Hydroxy
۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۱۰ / آمینو بنزوییک اسید / ویتامین BX
Aminobenzoic acid / Vitamin B10 / BX
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۹ / فولیک اسید
Vitamin B9 / Folic Acid
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۸ / بیوتین / اینوزیتول
Vitamin B8 / Biotin / Inositol
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۷ / بیوتین یا ویتامین H
Vitamin B7 / Biotin / Vitamin H
۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۶ / پیریدوکسین
Vitamin B6 / Pyridoxine
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۵ / پانتوتنیک اسید
Vitamin B5 / Pantothenic acid
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۴ / آدنین / کولین
Adenine / Choline
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۳ / نیکوتینامید / نیکوتینیک اسید
Nicotinamide / nicotinic acid
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
ویتامین ب ۲ / ریبوفلاوین
Riboflavin
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان