ثبت فیش بانکی

کسانی که هنگام خرید محصولا سایت، از نحوه پرداخت “فیش بانکی” استفاده کردند، بعد از پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب ما، میبایست اطلاعات پرداختی خود از طریق فرم ذیل تکمیل نموده و ارسال نمایند.

پس از بررسی صحت کد ارجاع، کالای خریداری شده ارسال خواهد شد.

  نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  مبلغ واریزی (تومان)

  شماره فیش پرداختی بانک (یا کد ارجاع)

  پیغام (اختیاری)

  مشخصات بانکی:

  شماره حساب:

  440060505763

  شماره کارت:

  6280-2314-5172-8264

  بانک مسکن – به نام: آروین راستگرد لنگرودی