اصطلاحات شیمی

دسته‌بندی: مطلب علمی نظرات: 0

اصطلاحات شیمی

نام‌گذاری آیوپاک (IUPAC)
IUPAC name
شماره ثبت سرویس تجزیه شیمیایی (CAS)
CAS Number
کم‌اسپایدر (ChemSpider)
ChemSpider
شماره اتحادیه اروپا (EC)
EC Number
دانشنامه ژن ها و ژنوم های کیوتو (KEGG)
KEGG
پاب‌کم (PubChem)
PubChem
شماره ثبت اثرات سمی مواد شیمیایی (RTECS)
RTECS number
شناسه منحصر به فرد مواد تشکیل دهنده (UNII)
UNII
مشخصات ورودی خط ورودی-مولکولی ساده (SMILES)
SMILES
شناسه شیمیایی بین المللی (InChI)
InChI
شماره بین‌المللی کالاهای خطرناک (UN)
UN
شاخص انکساری یا ضریب شکست (nD)
Refractive index
ویسکوزیته (گرانروی یا لزجت)
Viscosity
سیستم‌طبقه‌بندی‌شیمیایی‌درمانی‌آناتومیکی (ATC)
ATC
ظرفیت گرمایی ویژه (C)
Specificheat capacity
موقعیت (شکل) هندسی
Coordination geometry
نوار ممنوعه (گاف انرژی)
Band gap
آنتروپی مولار استاندارد
Std molar entropy
آنتالپی استاندارد تشکیل
Std enthalpy of formation
برگه داده های ایمنی ماده (MSDS)
Safety data sheet
شاخص ئی‌یو (EU)
EU Index
طبقه‌بندی ئی‌یو (DSD)
EU classification
نقطه فلش (اشتعال)
Flash point
متوسط دوز کشنده
Median dose
شکل مولکولی
Molecular shape
گشتاور دوقطبی
Dipole moment
انرژی آزاد گیبس
Gibbs free energy
آنتالپی استاندارد احتراق
Std enthalpy of combustion
فهرست کدهای ایمنی
R-phrases
فهرست شماره‌های نگهداری
S-phrases
اظهارات خطری جی اچ اس
GHS hazard statements
اظهارات ایمنی (احتیاطی) جی اچ اس
GHS precautionary statements
ساختار کریستالی
Crystal structure
ساختار مغناطیسی
Magnetic ordering
سختی موس
Mohs hardness
مدول بالک
Bulk modulus
مدول یانگ
Young's modulus
مقاومت الکتریکی
Electrical resistivity
ظرفیت گرمایی مولی
Molar heat capacity
گرمای تبخیر
Heat of vaporization
فاز (حالت)
Phase
نقطه جوش
Boiling point
نقطه بحرانی
Critical point
گرمای همجوشی
Heat of fusion
نقطه ذوب
Melting point
چگالی
Density
رسانندگی گرمایی
Thermal conductivity
وضعیت اکسید شدن
Oxidation states
الکترونگاتیوی
Electronegativity
انرژیهای یونش
Ionization energies
شعاع کووالانسی
Covalent radius
شعاع واندروالانسی
Van der Waals radius

فهرست کدهای ایمنی – R-phrases
اصلی
R1: به هنگام رطوبت منفجر می‌شود
R2: خطر انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش و یا دیگر عوامل ایجاد آتش
R3: خطر شدید انفجار در اثر اصطکاک، جرقه، قرار گرفتن در مجاورت آتش و یا دیگر عوامل ایجاد آتش
R4: به هنگام تماس با فلزات منفجر می‌شود
R5: اگر گرما ببیند شاید منفجر شود
R6: با یا بدون تماس با هوا منفجر می‌شود
R7: ممکن است باعث آتش شود
R8: در صورت تماس با موارد احتراق‌پذیر ممکن است باعث آتش‌سوزی شود
R9: اگر با چند ماده مخلوط شود منفجر می‌گردد
R10:آتشگیر
R11: بسیار آتشگیر
R12: بسیار بسیار آتشگیر
R14: با آب شدیداً واکنش می‌دهد
R15: در تماس با آب گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R16: در تماس با اکسیدها منفجر می‌شود
R17:  در هوا خودبخود آتش می‌گیرد
R18: در استفاده ممکن است با بخار آب واکنش دهد
R19: ممکن است پروکسیدهای سمی ایجاد کند
R20: در صورت استنشاق آسیب می‌رساند
R21: در صورت تماس با پوست آسیب می‌رساند
R22: در صورت بلعیدن آسیب می‌رساند
R23: خطر مسمومیت در اثر استنشاق
R24: خطر مسمومیت در صورت تماس با پوست
R25: خطر مسمومیت در صورت بلعیدن
R26: خطر مسمومیت شدید در اثر استنشاق
R27: خطر مسمومیت شدید در صورت تماس با پوست
R28: خطر مسمومیت شدید در صورت بلعیدن
R29: در تماس با آب گازهای سمی آزاد می‌کند
R30: ممکن است در هنگام استفاده بشدت آتشگیر شود
R31: در تماس با اسید گازهای سمی آزاد می‌کند
R32: در تماس با اسید گازهای بسیار سمی آزاد می‌کند
R33: خطر آثار تجمعی
R34: باعث سوختگی می‌شود
R35: باعث سوختگی شدید می‌شود
R36: سوزش چشم
R37: سوزش دستگاه تنفسی
R38: سوزش و یا خارش پوست
R39: خطر آسیب‌های برگشت‌ناپذیر بسیار جدی
R40: شواهد محدود در مورد اثرات سرطان‌زایی
R41: خطر آسیب شدید به چشم‌ها
R42: امکان ایجاد حساسیت در اثر استنشاق
R43: امکان ایجاد حساسیت در اثر تماس با پوست
R44: خطر انفجار در صورت گرما دادن در محیط بسته
R45: سرطان‌زا
R46: امکان آسیب‌های ژنتیکی وراثتی
R48: خطر آسیب‌های جدی به سلامت در صورت در معرض بودن به مدت طولانی
R49: امکان ابتلا به سرطان در اثر استنشاق
R50: بسیار سمی برای آبزیان
R51: سمی برای آبزیان
R52: مضر برای آبزیان
R53: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت در محیط‌های آبی
R54: سمی برای گیاهان
R55: سمی برای جانوران
R56: سمی برای موجودات خاک‌زی
R57: سمی برای زنبورهای عسل
R58: امکان ایجاد آسیب‌های بلند مدت بر محیط زیست
R59: خطرناک برای لایه ازون
R60: امکان آسیب به دستگاه تناسلی
R61: امکان آسیب به کودک به دنیا نیامده
R62: احتمال وجود خطر برای دستگاه تناسلی
R63: احتمال وجود خطر برای کودک به دنیا نیامده
R64: امکان آسیب به نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند
R65: مضر: خطر آسیب به شش‌ها در اثر بلعیدن
R66: در معرض قرارگیری مکرر می‌تواند باعث خشکی و ترک خوردن پوست شود
R67: بخارها ممکن است باعث حالت گیجی و خواب‌آلودگی گردند
R68: احتمال وجود آسیب‌های برگشت‌ناپذیر

ترکیبی
R14/15: با آب شدیداً واکنش می‌دهد و گازهای شدیداً احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R15/29: در صورت تماس با آب، گازهای سمی و بسیار احتراق‌پذیر آزاد می‌کند
R20/21: مضر در صورت استنشاق و تماس با پوست
R20/22: مضر در صورت استنشاق و بلعیدن
R20/21/22: مضر در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R21/22: مضر در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R23/24: سمی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R23/25: سمی در صورت استنشاق و بلعیدن
R23/24/25: سمی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R24/25: سمی در صورت تماس با پوست بلعیدن
R26/27: بسیار سمی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R26/28: بسیار سمی در صورت استنشاق و بلعیدن
R26/27/28: بسیار سمی در صورت استنشاق، تماس با پوست و بلعیدن
R27/28: بسیار سمی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R36/37: تحریک کننده‌ی چشم و دستگاه تنفسی
R36/38: تحریک کننده‌ی چشم و پوست
R36/37/38: تحریک کننده‌ی چشم،‌ سیستم تنفسی و پوست
R37/38: تحریک کننده‌ی سیستم تنفسی و پوست
R39/23: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق
R39/24: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست
R39/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت بلعیدن
R39/23/24: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R39/23/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و بلعیدن
R39/24/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R39/23/24/25: سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست، بلعیدن و استنشاق
R39/26: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق
R39/27: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست
R39/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت بلعیدن
R39/26/27: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و تماس با پوست
R39/26/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت استنشاق و بلعیدن
R39/27/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست و بلعیدن
R39/26/27/28: بسیار سمی: خطر اثرات جبران‌ناپذیر بسیار جدی در صورت تماس با پوست، بلعیدن و استشاق
R42/43: احتمال ایجاد حساسیت از طریق استنشاق و تماس با پوست
R48/20: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت
R48/21: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/20/21: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن
R48/20/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت و بلعیدن مکرر آن
R48/21/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R48/20/21/22: مضر: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R48/23: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت
R48/24: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست
R48/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت بلعیدن مکرر آن
R48/23/24: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و تماس طولانی مدت با پوست
R48/23/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق طولانی مدت و بلعیدن مکرر آن
R48/24/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت تماس طولانی مدت با پوست و بلعیدن مکرر آن
R48/23/24/25: سمی: خطر آسیب جدی به سلامت در صورت استنشاق و بلعیدن مکرر آن و تماس طولانی مدت با پوست
R50/53: بسیار سمی برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R51/53: سمی برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R52/53: مضر برای موجودات آبزی، احتمال ایجاد عوارض جانبی طولانی مدت در محیط‌های آبی
R68/20: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق استنشاق
R68/21: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق تماس با پوست
R68/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن
R68/20/21: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق تماس با پوست و استنشاق
R68/20/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق استنشاق و بلعیدن
R68/21/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن و تماس با پوست
R68/20/21/22: مضر: احتمال بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر از طریق بلعیدن، استنشاق و تماس با پوست

حتما بخوانید:  ( انعکاس ) گلشیفته فراهانی و جاسوسی ژنتیکی

منسوخ شده
R13: گاز مایع فوق العاده احتراق‌پذیر
R47: احتمال آسیب رساندن به جنین

————————————————————————————————–

فهرست شماره‌های نگهداری – S-phrases
این فهرست توسط اتحادیه اروپا منتشر شده است و Directive 2001/59/EC نام دارد

اصلی
S1:در جای قفل شده نگاه دارید
S2: خارج از دسترس کودکان نگاه دارید
S3: در جای خنک نگهداری شود
S4: دور از مکان مسکونی نگاه دارید
S5: زیرمایع زیر نگاهدارید… (معین شده توسط کارخانه)
S6: در زیر گاز نگاه دارید … (معین شده توسط سازنده)
S7: در ظرف دربسته مکم نگاه دارید
S8: در ظرف مرطوب نگاه دارید
S9: در مکان نگهداری کنید که تهویه مطلوب داشته باشد
S12: در ظروف دربسته نگاه ندارید
S13: دور از غذا حیوانات نوشیدنی‌ها و عذای حیوانات نگاه دارید
S14: دور از نگاه دارید … (مواد مشخص شده توسط سازنده)
S15: دو از گرما نگاه دارید
S16: دور از منابع اشتعالزایی نگاه‌داری کنید
S17: دور از مواد آتشزا نگاه‌داری کنید
S18: با احتیاط حمل کنید
S20: هنگام استفاده نخورید و نیاشامید
S21: هنگام استفاده سیگار نکشید
S22: گرد و خاک را تنفس نکنید
S23: تنفس نکنید گاز/دود/بخار/افشانه (مشخص شده توسط سازنده)
S24: از تماس با پوست دوری کنید
S25: از تماس با چشم دوری کنید
S26:هنگام برخورد با چشم با آب فراوان بشویید و از کمک‌های پزشکی استفاده کنید
S27: لباس آغشته به ماده را فورا در بیاورید
S28: هنگام برخورد با دست با آب فراوان و… (مشخص شده توسط سازنده)بشویید
S29: درون جویبارها خالی نکنید
S30: به این محصول هیچ‌گاه آب اضافه نکنید
S33: اقدامات پیشگیرانه قبل از هر عملی ضروری است
S35: این مواد باید در جای امنی نگاه‌داری شود
S36: لباس مناسب و محافظ بپوشید
S37: دستکش مناسب بپوشید
S38: در جای ماسب از جعبه بیرون بیاورید و تهویه مناسب و وسایل هوادهی مناسب داشته باشید
S39: محافظ صورت/چشم داشته باشید
S40: برای تمیز کردن این ماده از روی زمین از … (مشخص شده توسط شازنده) استفاده کنید
S41: در حالت آتش‌زدن/انفجار تنفس نکنید
S42: در مدت افشاندن افشانه/بخور لباس و تجهیزات مناسب بپوشید(مشخص شده توسط سازنده)
S43: در حالت آتش‌ گرفتن از تجهیزات آتش نشانی استفاده کنید و هرگز از آب استفاده نکنید
S45: در صورت مواجه شدن با هرگونه احساس ناخوشایندی، فورا به توصیه های پزشکی مندرج روی برچسب محصول مراجعه کنید
S46: در صورت بلعیدن، فورا به توصیه های پزشکی مندرج روی برچسب محصول مراجعه کنید
S47: در دما … °C (مشخص شده توسط سازنده) نگاه داری کنید
S48: با مواد مرطوبی که توسط سازنده مشخص شده است نگه دارید
S49: فقط در ظرف اصلی‌اش نگاه‌داری کنید
S50: با … (مشخص شده توسط سازنده)ترکیب نکنید
S51: فقط در مکان‌های با تهویه مناسب استفاده کنید
S52: برای استفاده در محیط های داخلی سرپوشیده بزرگ توصیه نمی شود
S53: از قرار گرفتن در معرض ماده اجتناب کنید، قبل از استفاده، دستورالعمل‌های مخصوص را مطالعه کنید
S56: این ماده و ظرف آن باید دور از زباله‌های حاوی مواد خاص و خطرناک دفن گردد
S57: تمهیداد مناسب جهت جلوگیری از انتشار آن در محیط زیست به کار رود
S59: جهت بازیافت محصول، به شرایط و نحوه بازیافت ماده مراجعه کنید
S60: این ماده و ظرف آن باید در زباله های خطرناک دفع گردد.
S61: از انتشار ماده در محیط زیست اجتناب کنید. به داده‌ها و دستورالعمل‌های ویژه مندرج در برگه‌ی محصول مراجعه کنید
S62: در صورت بلعیده شدن ماده، شخص را مجبور به استفراغ کنید و بلافاصله به توصیه‌های پزشکی مندرج بر ظرف محصول مراجعه کنید
S63: در صورت استنشاق،‌ به فضایی با هوای تازه تغییر مکان داده و استراحت کنید
S64: در صورت بلعیدن، دهان را با آب شستشو دهید (فقط در صورتی که شخص هوشیار است)

ترکیبی
S1/2: در مکان قفل شده و دور از دسترس کودکان نگاه دارید
S3/7: در جای خنک و در ظرف دربسته نگه‌داری شود
S3/7/9: در جای خنک و با تهویه مناسب و در ظرف دربسته نگه‌داری شود
S3/9/14: در محل خنک و با تهویه مناسب و به دور از … نگه‌داری شود (مواد ناسازگار توسط سازنده مشخص شده است)
S3/9/14/49: تنها در ظرف اصلی محصول و در جای خنک و با تهویه مناسب و به دور از … نگه‌داری شود (مواد ناسازگار توسط سازنده مشخص شده است)
S3/9/49: تنها در ظرف اصلی محصول و با تهویه مناسب نگه‌داری شود
S3/14: در جای خنک و به دور از … نگه‌داری شود (مواد ناسازگار توسط تولیدکننده مشخص شده است)
S7/8: در جای خشک و در ظرف دربسته نگه‌داری شود
S7/9: در جای خشک و با تهویه مناسب و در ظرف دربسته نگه‌داری شود
S7/47: در ظرف دربسته و در دمای کمتر از … درجه سلسیوس نگه‌داری شود (دما توسط سازنده مشخص شده)
S20/21: در هنگام نوشیدن، خوردن یا سیگار کشیدن، از این ماده استفاده نکنید
S24/25: از تماس این ماده با پوست و چشم خودداری کنید
S27/28: پس از تماس با پوست، فورا همه لباس‌های آلوده به ماده را در بیاورید و بلافاصله آن را با مقدار زیادی … بشویید. (مشخص شده توسط سازنده)
S29/35: این ماده را در آبگذر و آبراه را نریزید. ماده را در یک مکان و ظرف مناسب و ایمن نگه‌داری کنید
S29/56: این ماده را در آبگذر و آبراه را نریزید. این ماده را در دور از زباله های حاوی مواد خاص و خطرناک دفن کنید
S36/37: لباس های محافظ مناسب و دستکش بپوشید
S36/37/39: پوشیدن لباس های محافظ مناسب، دستکش و ماسک و عینک مخصوص ضروری است
S36/39: پوشیدن لباس های محافظ مناسب چشم و صورت الزامی است
S37/39: پوشیدن دستکش مناسب و محافظ چشم و صورت الزامی است
S47/49: این ماده را فقط در ظرف اصلی‌اش و در دمای کمتر از … درجه سلسیوس نگه دارید (دما توسط سازنده مشخص شده)

————————————————————————————————–

اظهارات خطری جی اچ اس – GHS hazard statements

خطرات فیزیکی
H200: مواد منفجره‌ی ناپایدار
H201: مواد منفجره؛ خطر انفجار بزرگ
H202: مواد منفجره؛ خطر شدید زیست محیطی
H203: مواد منفجره؛ آتش سوزی، انفجار یا خطرات زیست محیطی
H204: آتش سوزی یا خطر زیست محیطی
H205: احتمال انفجار یا آتش‌سوزی وسیع
H220: گاز فوق العاده قابل اشتعال
H221: گاز قابل اشتعال
H222: دارای غبار فوق العاده قابل اشتعال
H223: دارای غبار قابل اشتعال
H224: مایع و بخار فوق العاده قابل اشتعال
H225: مایع و بخار به شدت قابل اشتعال
H226: مایع و بخار قابل اشتعال
H227: مایع قابل احتراق
H228: جامد قابل اشتعال
H229: احتمال انفجار در ظروف متراکم و تحت فشار
H230:  احتمال انفجار حتی در غیاب هوا
H231: احتمال انفجار حتی در غیاب هوا در فشار یا درجه حرارت بالا
H240: احتمال منفجر شدن در اثر حرارت
H241: احتمال انفجار یا آتش‌سوزی در اثر حرارت
H242: احتمال آتش‌سوزی در اثر حرارت
H250: در معرض هوا بلافاصله آتش می‌گیرد
H251: احتمال آتش‌سوزی در اثر خوداشتعالی
H252: احتمال آتش‌سوزی در اثر مقادیر زیاد خوداشتعالی
H260: احتمال آتش‌سوزی خودبه‌خودی بر اثر آزاد کردن گازهای قابل‌اشتعال در صورت تماس با آب
H261: در صورت تماس با آب، گازهای قابل‌اشتعال آزاد می‌کند
H270: احتمال وقوع یا تشدید آتش‌سوزی؛ اکسیدکننده
H271: احتمال وقوع آتش‌سوزی یا انفجار؛ اکسیدکننده‌ی قوی
H272: احتمال تشدید آتش‌سوزی؛ اکسیدکننده
H280: احتمال انفجار بر اثر گرم شدن در ظروف شامل گاز تحت فشار
H281: احتمال جراحت یا سوختگی برودتی در ظروف شامل گاز یخچال
H290: احتمال خورنده بودن برای فلزات

خطرات سلامتی
H300: خطر مرگ در صورت بلعیدن
H301: خطر مسمومیت در صورت بلعیدن
H302: مضر در صورت بلعیدن
H303: احتمال آسیب رساندن در صورت بلعیدن
H304: خطر مرگ در صورت بلعیدن و استنشاق
H305: احتمال آسیب رساندن در صورت استنشاق
H310: خطر مرگ در صورت تماس با پوست
H311: خطر مسمومیت در صورت تماس با پوست
H312: مضر در صورت تماس با پوست
H313: احتمال آسیب رساندن در صورت تماس با پوست
H314: خطر سوختگی شدید پوست و صدمه دیدن چشم
H315: خطر حساسیت پوستی
H316: خطر حساسیت خفیف پوستی
H317: احتمال حساسیت آلرژیک پوستی
H318:  احتمال آسیب جدی چشم
H319:  خطر حساسیت شدید چشم
H320: خطر سوزش چشم
H330: خطر مرگ در صورت استنشاق
H331: خطر مسمومیت در صورت استنشاق
H332: مضر در صورت استنشاق
H333: احتمال آسیب رساندن در صورت استنشاق
H334: احتمال ابتلا به آلرژی یا آسم و مشکلات تنفسی در صورت استشاق
H335: احتمال ابتلا به سوزش تنفسی
H336: احتمال اتبلا به خواب‌آلودگی یا سرگیجه
H340: احتمال ابتلا به نقص ژنتیکی
H341: امکان ابتلا به نقص ژنتیکی
H350: احتمال ابتلا به سرطان
H351: امکان ابتلا به سرطان
H360: احتمال آسیب به مادر باردار یا جنین
H361: امکان آسیب به مادر باردار یا جنین
H361d: امکان آسیب به جنین
H362: احتمال آسیب به کودکان شیرخواره
H370: خطر آسیب به ارگان‌های بدن
H371: احتمال آسیب به ارگان‌های بدن
H372: خطر آسیب به ارگان‌های بدن بر اثر سروکار داشتن زیاد با ماده
H373: احتمال آسیب به ارگان‌های بدن بر اثر سروکار داشتن زیاد با ماده

حتما بخوانید:  گیاه شاهدانه و مشتقات آن

خطرات زیست محیطی
H400: بسیار سمی برای آبزیان
H401: سمی برای آبزیان
H402: مضر برای آبزیان
H410: بسیار سمی برای آبزیان همراه با اثرات نامطلوب طولانی‌مدت
H411: سمی برای آبزیان همراه با اثرات نامطلوب طولانی‌مدت
H412: مضر برای آبزیان همراه با اثرات نامطلوب طولانی‌مدت
H413: احتمال ایجاد اثرات نامطلوب طولانی‌مدت برای آبزیان
H420: خطر آسیب به بهداشت عمومی بر اثر از بین بردن لایه‌ی اوزون در اتمسفر

اظهارات خطری اتحادیه‌ی اروپا
مشخصات فیزیکی
EUH001: خطر انفجار در صورت خشک بودن
EUH006: خطر انفجار در صورت حضور یا غیاب هوا
EUH014: به شدت با آب واکنش می‌دهد
EUH018: احتمال آتش‌سوزی یا انفجار با بخار و هوا هنگام مصرف
EUH019: احتمال انفجار همراه با متساعد کردن پراکسید
EUH044: خطر انفجار در مجاورت گرما

اظهارات خطر سلامت اتحادیه‌ی اروپا
EUH029: در صورت تماس با آب، گاز سمی آزاد میکند
EUH031: در صورت تماس با اسیدها، گاز سمی آزاد میکند
EUH032: در صورت تماس با اسیدها، گاز بسیار سمی آزاد میکند
EUH066: احتمال خشکی یا ترک پوست در صورت تماس مکرر
EUH070: سمی در صورت تماس با چشم
EUH071: خطر حساسیت دستگاه تنفسی

دیگر اظهارات خطر اتحادیه اروپا
EUH201: شامل سرب است. از رها کردن آن بر سطوحی که ممکن است توسط کودکان جویده یا مکیده شود خودداری کنید.
EUH201A: هشدار! شامل سرب است.
EUH202: خطرناک! شامل سیانوآکریلات می‌باشد. در کسری از ثانیه به چشم و پوست می‌چسبد. دور از دسترس اطفال نگه دارید.
EUH203: شامل کروم (VI) می‌باشد. خطر احتمال بروز آلرژی.
EUH204: شامل ایزوسیانات می‌باشد. خطر احتمال بروز آلرژی.
EUH205: حاوی ترکیبات اپوکسی می‌باشد. خطر احتمال بروز آلرژی.
EUH206: هشدار! همراه با دیگر محصولات و ترکیبات مصرف نکنید. احتمال آزاد کردن گازهای خطرناک (کلر)
EUH207: هشدار! حاوی کادمیم می‌باشد. خطر آزاد شدن گازهای خطرناک هنگام مصرف. اطلاعات عرضه شده توسط تولید کننده را مشاهده کنید. طبق دستورالعمل‌های لازم عمل کنید
EUH208: شامل … (مواد توسط سازنده ذکر شده). احتمال بروز حساسیت‌های آلرژیک
EUH209: خط آتش‌سوزی شدید هنگام مصرف
EUH209A:  خط آتش‌سوزی هنگام مصرف
EUH210: برگه داده های ایمنی روی محصول موجود میباشد
EUH401: جهت جلوگیری از بروز هرگونه تهدیدی برای انسان و محیط زیست، ‌طبق دستورالعمل‌های لازم عمل کنید

————————————————————————————————–

اظهارات ایمنی (احتیاطی) جی اچ اس – GHS precautionary statements

اظهارات احتیاطی عمومی
P101: در صورت نیاز به توصیه‌های پزشکی، ظرف یا برچسب محصول را نگه دارید.
P102: دور از دسترس اطفال نگه دارید.
P103: قبل از استفاده، برچسب محصول را مطالعه نمایید.

اظهارات احتیاطی پیشگیری
P201: آموزش و مطالعه‌ی دستورالعمل‌های ویژه قبل از استفاده، ضروری می‌باشد
P202: تا زمانی که همه‌ی دستورالعمل‌های ایمنی را نخواندید و یا متوجه نشدید، از استفاده کردن پرهیز کنید.
P210: دور از حرارت، سطوح داغ، جرقه، شعله و منابع مشتعل نگه دارید. سیگار کشیدن ممنوع
P211: ماده را بر روی شعله یا منبع مشتعل نپاشید
P220: دور از پوشاک و مواد قابل احتراق نگهداری شود
P221: تمهیدات لازم برای جلوگیری از مخلوط شدن ماده با مواد قابل احتراق به کار گرفته شود
P222: از تماس ماده با هوا جلوگیری کنید
P223: از تماس ماده با آب جلوگیری کنید
P230: در رطوبت با … نگهداری شود
P231: تحت فشار با گاز بیِ‌اثر نگهداری شود
P232: دور از رطوبت نگهداری شود
P233: در ظرف دربسته‌ی محکم نگهداری شود
P234: فقط در ظرف اصلی نگهداری شود
P235: در جای خنک نگهداری شود
P240: همراه با تجهیزات و متعلقات محصول نگهداری شود
P241: از روشنایی، تهویه، برق و تجهیزات ضدانفجار هنگام مصرف استفاده شود
P242: فقط از ابزارهای غیرقابل‌ جرقه یا اشتعال استفاده شود
P243: اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تخلیه الکتریکی ضروری می‌باشد
P244: اتصالات و شیرآلات را دور از روغن و گریس نگه دارید
P250: از آسیاب، شوک و اصطکاک محصول پرهیز کنید
P251: از مخدوش یا آتش زدن محصول حتی پس از مصرف اجتناب کنید
P260: هرگز گردوغبار یا بخار یا دود یا گاز ماده را استنشاق نکنید
P261: از استنشاق گردوغبار یا بخار یا دود یا گاز ماده اجتناب کنید
P262: از تماس ماده با پوست و چشم لباس جلوگیری کنید
P263: در هنگام پرستاری یا بارداری از تماس با ماده خودداری کنید
P264: پس از تماس با ماده، دست خود را با … شتسشو دهید
P270: از خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن هنگام کار با این ماده خودداری کنید
P271: فقط در خارج از منزل و در محیطی با تهویه مناسب استفاده کنید
P272: لباس آلوده به این ماده نباید از محیط کار خارج شود
P273: از رها کردن در محیط زیست اجتناب کنید
P280: از دستکش یا لباس‌های مخصوص محافظ چشم یا صورت استفاده کنید
P282: از دستکش عایق سرد یا محافظ صورت و چشم استفاده کنید
P283: از لباس نسوز و مقاوم در برابر شعله و آتش استفاده کنید
P284: در صورت نبود تهویه مناسب از محافظ و تجهیزات تنفسی استفاده کنید
P231+232: تحت فشار گاز بی‌اثر و دور از رطوبت نگهداری شود
P235+410: در جای خنک دور از تابش مستقیم نور خورشید نگهداری شود

اظهارات احتیاطی واکنشی
P301: در صورت قورت دادن …
P302: در صورت تماس با پوست …
P303: در صورت تماس با پوست یا مو …
P304: در صورت لمس …
P305: در صورت تماس با چشم …
P306: در صورت تماس با لباس …
P308: در صورت قرار گرفتن در مجاورت این ماده …
P310: در صورت … فورا با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس بگیرید
P311: در صورت … با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس بگیرید
P312: در صورت بدحالی … با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس بگیرید
P313: با توجه به توصیه های پزشکی عمل کنید
P314: در صورت بدحالی به پزشک مراجعه کنید
P315: فورا به توصیه و مشاوره پزشکی مراجعه کنید
P320: درمان و معالجه‌ی مخصوص نوشته شده روی برگه‌ی محصول ضروری است
P321: درمان و معالجه‌ی مخصوص روی برگه‌ی محصول درج شده است
P330: دهانشویه انجام دهید
P331: فرد را وادار به استفراغ نکنید
P332: در صورت سوزش پوست …
P333: در صورت سوزش یا حساسیت پوست …
P334: در آب سرد یا بانداژ مرطوب قرار گیرید
P335: ذرات برجا مانده روی پوست را تمیز کنید
P336: با آب ولرم انجماد زدایی کنید. عضو آسیب دیده شده را مالش ندهید
P337: در صورت ادامه داشتن سوزش چشم …
P338: در صورت وجود لنز، آن را به آرامی از چشم خارج کنید و به شتسشو ادامه دهید
P340: برای تنفس راحت‌تر، فرد را به فضایی با هوای تازه منتقل کنید
P342: در صورت مشاهده علائم تنفسی …
P351: چند بار با دقت آّب شتسشو شود
P352: با آب یا … فراوان شسته شود
P353: پوست را با آب بشویید
P360: پوست بدن یا لباس آغشته به مواد را قبل از درآوردن لباس با آب فراوان بشویید
P361: پوشاک آغشته به مواد را فورا خارج کنید
P362: پوشاک آغشته به مواد را خارج کنید
P363: پوشاک آغشته به مواد را قبل از استفاده مجدد بشویید
P364: قبل از استفاده مجدد شسته شود
P370: در صورت وقوع آتش سوزی …
P371: در صورت وقوع آتش‌سوزی وسیع …
P372: خطر انفجار در صورت آتش گرفتن
P373: هنگامی که آتش به مرز انفجار رسید، برای مهار آن تقلا نکنید
P374: آتش را در یک فاصله مناسب و با رعایت ایمنی مهار کنید
P375: با توجه به خطر انفجار، آتش را از فاصله دور مهار کنید
P376: در صورت وجود شرایط ایمن، از نشتی ماده جلوگیری کنید
P377: نشت گاز قابل احتراق؛ تا زمانی که نشتی با رعایت ایمنی متوقف نشده، از مهار آن خودداری کنید
P378: برای مهار از … استفاده کنید
P380: مکان را تخلیه کنید
P381: جهت احتیاط، تمامی منابع قابل احتراق را از محل خارج کنید
P391: نشتی را برطرف کنید
P301+310: در صورت بلعیدن، بلافاصله به یک مرکز درمانی یا پزشم مراجعه کنید
P301+312: در صورت احساس ناخوشی بعد از خوردن، به یک مرکز درمانی یا پزشم مراجعه کنید
P301+330+331: در صورت قورت دادن، دهانشویه انجام شود و فرد را وادار به استفراغ نکنید
P302+334: پوست آغشته به ماده را در آب سرد غوطه ور کنید یا از بانداژ مرطوب استفاده کنید
P302+352: پوست آغشته به ماده با آب فراوان شسته شود
P303+361+353: در صورت تماس با پوست یا مو، تمامی لباس های آغشته را خارج کرده و با آب بشویید
P304+312: در صورت احساس بدحالی در اثر استنشاق، با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس حاصل نمایید
P304+340: در صورت استنشاق، فرد را به فضایی با هوای تازه جهت تنفس منتقل کنید
P305+351+338: در صورت تماس با چشم، چشم را برای چند دقیقه با آب شستشو دهید. در صورت وجود لنز، آن را به آرامی خارج کرده و به شستشو ادامه دهید
P306+360: لباس آغشته به ماده قبل از در آورده شدن، همراه با پوست توسط آب فراوان شستشو شود
P308+311: در صورت قرارگرفتن در معرض اثرات ماده، با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس حاصل شود
P308+313: در صورت حضور در مجاورت ماده، با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس حاصل شود
P332+313: در صورت سوزش پوست، به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی محصول مراجعه کنید.
P333+313: در صورت سوزش یا دانه زدن پوست، به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی محصول مراجعه کنید
P335+334: ذرات به جا مانده از ماده روی پوست را با شتسشو از میان بردارید. پوست آغشته به ماده را در آب سرد یا بانداژ مرطوب قرار دهید
P337+313: اگر زوش چشم ادامه داشت، به توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پزشکی محصول مراجعه کنید
P342+311: در صورت رخ دادن عوارض تنفسی، با یک مرکز درمانی یا پزشک تماس حاصل نمایید
P361+364: تمامی پوشاک آغشته به ماده را فورا خارج کنید و قبل از استفاده مجدد بشویید
P362+364: پوشاک آغشته به ماده را خارج کنید و قبل از استفاده مجدد بشویید
P370+376: در صورت بروز آتش‌سوزی، با رعایت ایمنی، راه نشتی را مسدود کنید
P370+378: در صورت بروز آتش‌سوزی، از … برای خاموش کردن استفاده کنید
P370+380: در صورت بروز آتش‌سوزی، مکان را ترک کنید
P370+380+375: در صورت بروز آتش‌سوزی، مکان را ترک کنید و با توجه به خطر انفجار، از فاصله دور آتش را مهار کنید
P371+380+375: در صورت بروز آتش‌سوزی وسیع و گسترده، مکان را ترک کنید و با توجه به خطر انفجار، از فاصله دور آتش را مهار کنید.

حتما بخوانید:  گیاه بابونه و خواص معجزه آسای آن

اظهارات احتیاطی نگهداری
P401: در … نگهداری کنید
P402: در جای خشک نگهداری کنید
P403: در مکانی با تهویه‌ی مناسب نگهداری کنید
P404: در ظرف دربسته نگهداری شود
P405: در جای قفل شده و محکم نگهداری شود
P406: در ظروف مقاوم در برابر خوردگی یا دارای یک لایه محافظ درونی نگهداری شود
P407: در بین فاصله‌ی حائل حاوی هوا نگهداری شود
P410: دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود
P411: در دمای بیش از … قرار نگیرد
P412: در دمای بیش از 50 درجه سلسیوس یا 122 درجه فارنهایت قرار نگیرد
P413: در توده‌ی مواد عایق با جرم بیش از … کیلوگرم یا پوند نگهداری شود و در دمای بیش از … قرار نگیرد
P420: دور از مواد دیگر نگهداری شود
P422: در زیر … نگهداری شود
P402+404: در جای خشک و در ظرف دربسته نگهداری شود
P403+233: در مکانی با تهویه‌ی مناسب و در ظرف دربسته‌ی محکم نگهداری شود
P403+235: در جای خنک و مکانی با تهویه‌ی مناسب نگهداری شود
P410+403: دور از نور مستقیم خورشید و در مکانی با تهویه‌ی مناسب نگهداری شود
P410+412: دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود و در دمای بیش از 50 درجه سلسیوس یا 122 درجه فارنهایت قرار نگیرد
P411+235: در جای خنک نگهداری شود و در دمای بیش از … قرار نگیرد

اظهارات احتیاطی پیشگیری
P501: دور از مواد و ظروف … نگهداری شود

علائم تصویری خطرات فیزیکی
150px-GHS-pictogram-explosمواد منفجره
مواد منفجره ناپایدار
مواد منفجره، بخش 1.1، 1.2، 1.3، 1.4
ترکیب و مواد خود واکنش دهنده‌ی نوع A و B
پراکسیدهای آلی نوع A و B
اطلاعات بیشتر: مواد منفجره
150px-GHS-pictogram-flamme.svgقابل اشتعال
گازهای قابل اشتعال، دسته 1
ذرات معلق در هوا قابل اشتعال، دسته 1، 2
مایعات قابل اشتعال، دسته 1، 2، 3
جامدات قابل اشتعال، دسته 1، 2
مواد خود واکنش و مخلوط، انواع B، C، D، E، F
مایعات آتش زا، دسته 1
مواد جامد آتش زا، دسته 1
مواد خود گرم و مخلوط، دسته 1، 2
مواد و مخلوط، که در تماس با آب، منتشر می کنند گازهای قابل اشتعال، دسته 1، 2، 3
پراکسید آلی، انواع B، C، D، E، F
اطلاعات بیشتر: اشتعال
150px-GHS-pictogram-rondflam.svgاکسید کننده
گازهای اکسید کننده، دسته 1
مایعات اکسید کننده، دسته 1، 2، 3
مواد جامد اکسید کننده، دسته 1، 2، 3
اطلاعات بیشتر: عامل اکسید کننده
150px-GHS-pictogram-bottle.svgگاز فشرده
گازهای فشرده
گاز مایع
گاز مایع سرد
گازهای محلول
150px-GHS-pictogram-acid.svgخورنده
خورنده فلزات، دسته 1
اطلاعات بیشتر: ماده خورنده
علائم تصویری خطرات سلامتی
150px-GHS-pictogram-skull.svgسمی
مسمومیت حاد (دهان، پوستی، استنشاق)، دسته 1، 2، 3
150px-GHS-pictogram-acid.svgخورنده
خوردگی پوست، دسته بندی 1A، 1B، 1C
صدمه‌ی جدی به چشم، دسته 1
150px-GHS-pictogram-exclam.svgمضر
مسمومیت حاد (دهان، پوستی، استنشاق)، دسته 4
خارش پوست، دسته 2، 3
سوزش چشم، دسته 2A
حساسیت پوستی، دسته 1
مسمومیت ارگان هدف خاص زیر قرار گرفتن در معرض تک، دسته 3
تحریک دستگاه تنفسی
اثرات مواد مخدر
با این علائم اشتباه نگیرید:
با علامت تصویری "جمجمه و استخوان"
با علامت پوست یا سوزش چشم، اگر:
به "زنگ" خط تصویری را نیز به نظر می رسد
به "خطر سلامت" خط تصویری استفاده می شود برای نشان حساس تنفسی
GHS-pictogram-silhouette.svgخطر سلامتی
حساسیت تنفسی، دسته 1
جهش زایی سلول زایا، دسته بندی 1A، 1B، 2
سرطان، دسته بندی 1A، 1B، 2
مسمومیت تناسلی، دسته 1A، 1B، 2
مسمومیت ارگان هدف خاص زیر قرار گرفتن در معرض تک، دسته 1، 2
مسمومیت ارگان هدف خاص زیر مکرر، دسته 1، 2
خطر آسپیراسیون، دسته 1، 2
علائم تصویری خطرات زیست محیطی
150px-GHS-pictogram-pollu.svgخطر زیست محیطی
خطرات حاد برای محیط های آبی، دسته 1
خطرات مزمن برای محیط های آبی، دسته 1، 2
علائم تصویری حمل و نقل
کلاس 1: مواد منفجره
150px-ADR_1.svgبخش 1.1 تا 1.3
مواد منفجره
بخش 1.1: حاوی مواد و محتویاتی با خطر انفجار وسیع
بخش 1.2: حاوی مواد و محتویاتی با خطر انفجار معمولی، اما تهدید جدی محسوب نمی‌شود
بخش 1.3: حاوی مواد و محتویاتی با خطر آتش‌سوزی جزئی یا انفجار اندک و یا هردو، اما تهدید جدی محسوب نمی‌شود
توجه: ستاره ها توسط کلاس و کد سازگاری مخصوص ماده درج می‌شود.
150px-ADR_1.4.svgبخش 1.4
مواد منفجره
حاوی مواد و محتویاتی که با خطر انفجار طبقه‌بندی شده‌اند، اما تهدید جدی محسوب نمی‌شود
توجه: ستاره توسط کد سازگاری مخصوص ماده درج می‌شود.
150px-ADR_1.5.svgبخش 1.5
مواد منفجره
مواد بسیار حساس به انفجار با پراکندگی وسیع
توجه: ستاره توسط کد سازگاری مخصوص ماده درج می‌شود.
150px-ADR_1.6.svgبخش 1.6
مواد منفجره
توجه: ستاره توسط کد سازگاری مخصوص ماده درج می‌شود.
کلاس 2: گاز
150px-ADR_2.1.svgبخش 2.1
گازهای قابل اشتعال
حاوی گازهایی با دمای 20 درجه سلسیوس و فشار استاندارد 101.3 کیلوپاسکال

خطر احتراق هنگام مخلوط شدن هوا با 13 درصد یا کمتر از حجم ماده؛
یا خطر اشتعال هنگام ترکیب با هوایی که حداقل 12 درصد از حجم ماده را تشکیل می‌دهد. بدون در نظر گرفتن محدوده ضعیف‌تر قابل اشتعال
علامت جایگزین: UN_transport_pictogram_-_2_(white).svg
150px-ADR_2.2.svgبخش 2.2

گازهای غیر قابل اشتعال و غیر سمی:

گازهای خفه‌کننده‌‌ی رقیقی که جایگزین اکسیژن در جو معمولی می‌باشند.
یا گازهای اکسیدکننده‌ای که ممکن است به طور کلی با افزایش اکسیژن، موجب ایجاد یا تشدید احتراق مواد، بیش از حد معمول آن‌ها شوند.

علامت جایگزین: UN_transport_pictogram_-_2_(gas-white).svg
150px-ADR_2.3.svgبخش 2.3

گازهای سمی:

گازهایی که بسیار سمی و خورنده‌ای که برای انسان‌ها به عنوان خطر سلامتی شناخته شده‌اند.
یا گازهایی که احتمال دارد برای انسان‌ها - به دلیل داشتن مقداری LC50 برابر یا کمتر از پی‌پی‌ام - خورنده و سمی باشند.
کلاس های 3 و 4: مایعات قابل اشتعال و مواد جامد
150px-ADR_3.svgکلاس 3

مایعات قابل اشتعال

مایعات که دارای نقطه اشتعال کمتر از 60 درجه سانتی گراد و که قادر به حفظ احتراق

علامت جایگزین: UN_transport_pictogram_-_3_(white).svg
150px-ADR_4.1.svgبخش 4.1

جامدات قابل اشتعال، مواد واکنش خود و مواد منفجره حساسیت جامد
شهادت امام رضا که در شرایط مواجه می شوند در حمل و نقل، به سادگی می سوزند و یا ممکن است باعث ایجاد یا تشدید از طریق اصطکاک آتش؛ مواد واکنش خود در قبال که به انجام یک واکنش گرمازا واکنش هستند. مواد منفجره حساسیت جامد است که ممکن است منفجر شود اگر به اندازه کافی رقیق
150px-ADR_4.2.svgبخش 4.2

مواد مشمول احتراق خود به خود
موادی که در شرایط عادی مواجه می شوند در حمل و نقل، و یا حرارت تا در تماس با هوا، و پس از آن مسئول بودن به آتش گرفتن در معرض حرارت خود به خودی هستند
150px-ADR_4.3.svgبخش 4.3

موادی که در تماس با آب منتشر می کنند گازهای قابل اشتعال
مواد که با تعامل با آب، مسئول هستند برای تبدیل شدن به طور خود به خود قابل اشتعال یا به بیرون دادن گازهای قابل اشتعال در مقادیر خطرناک

علامت جایگزین: UN_transport_pictogram_-_4_(white).svg
دیگر کلاس های حمل و نقل GHS
150px-ADR_5.1.svgبخش 5.1

مواد اکسیدکننده
مواد که، در حالی که در خود لزوما قابل احتراق نیست، ممکن است، به طور کلی با بازده اکسیژن، علت، و یا کمک به، احتراق مواد دیگر
150px-UN_transport_pictogram_-_5.2_(black).svgبخش 5.2

پراکسیدهای آلی
مواد آلی که حاوی ساختار -O-O- دو ظرفیتی و ممکن است از مشتقات پراکسید هیدروژن، که در آن یک یا هر دو اتم های هیدروژن توسط رادیکال های آلی جایگزین شده است در نظر گرفته

علامت جایگزین: UN_transport_pictogram_-_5.2_(white).svg
150px-ADR_8.svgکلاس 8

مواد خورنده:

باعث ضخامت نابودی کامل بافت پوست دست نخورده در زمان قرار گرفتن در معرض کمتر از 4 ساعت؛ یا
نمایشگاه نرخ خوردگی بیش از 6.25 میلی متر در هر سال در سطوح هم فولاد یا آلومینیوم در 55 ° C

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *